menu

Regulamin serwisu

Ostatnia aktualizacja: 28.12.2017

1. Wstęp

Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora na rzecz Gospodarzy usług polegających na zapewnieniu technicznej platformy umożliwiającej nawiązywanie kontaktu Gospodarzom i Gościom.

Administrator nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Gospodarzami i Gośćmi i nie gwarantuje, że mają oni możliwość zawarcia i wykonania zawieranych umów.

Administrator nie odpowiada za zobowiązania wynikające z zawartej między Gospodarzem a Gościem umowy, w tym za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie tej umowy.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w każdej chwili, informacja o dacie ostatniej aktualizacji będzie widoczna na początku Regulaminu.

Korzystając z naszej strony internetowej, użytkownik oświadcza, że przeczytał, zrozumiał i akceptuje regulamin oraz politykę prywatności, łącznie z informacjami o stosowaniu plików cookies.

2. Definicje

Administrator” oznacza właściciela serwisu, Wojciech Urbanowicz NV Solutions, NIP:6782954158, REGON: 367748270, ul. Balicka 48, Kraków.

Serwis” oznacza stronę internetową, przez którą realizowana jest Usługa, prowadzoną przez Administratora, utrzymywaną w domenie komfortowekoscielisko.pl.

Apartament” oznacza lokal przeznaczony do wynajęcia w celach noclegowych, stanowiący przedmiot Oferty Gospodarza.

Obiekt” oznacza kompleks Apartamentów znajdujący się pod adresem: ul. Nędzy Kubińca 206, Kościelisko.

Oferta” oznacza ofertę wynajmu Apartamentu złożoną przez Gospodarza, publikowaną w Serwisie, niebędącą ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Gospodarz” oznacza osobę fizyczną lub osobę prawną, użytkownika Serwisu będącego właścicielem Apartamentu, którego Oferta publikowana jest w Serwisie.

Gość” oznacza osobę fizyczną lub osobę prawną, każdego użytkownika Serwisu niebędącego Gospodarzem.

Usługa” oznacza usługę publikacji Oferty Gospodarza w Serwisie.

Abonament” oznacza opłatę za Usługę poniesioną przez Gospodarza.

3. Warunki korzystania z Serwisu

3.1. Postanowienia ogólne

1. Gospodarz jest odpowiedzialny za treści publikowane przez niego w Serwisie oraz oświadcza, że są one zgodne z obowiązującym w Polsce prawem, ze stanem faktycznym oraz posiada prawa autorskie do ich publikacji.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Oferty Gospodarzy, w szczególności za ich prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa.

3. Gospodarz udziela Administratorowi niewyłącznej, nieograniczonej czasowo oraz nieodpłatnej licencji na publiczną prezentację i rozpowszechnianie zamieszczonych przez niego treści.

4. Publikacja Ofert jest dostępna jedynie dla Gospodarzy, którzy opłacili Abonament. Po okresie obowiązywania Abonamentu Oferta przestaje być publikowana w Serwisie do czasu ponownego wykupienia Abonamentu.

5. Gospodarz oświadcza, że wszelkie informacje zawarte w Serwisie na temat Obiektu, w szczególności udogodnienia (basen, sauna, miejsce parkingowe, internet bezprzewodowy) dostępne dla Gości Apartamentu stanowią integralną część jego Oferty.

6. Gospodarz zobowiązuje się, poinformować Gościa o wszelkich niezgodnościach informacji zawartych w Serwisie ze stanem faktycznym na daną chwilę, w szczególności o przerwach w dostępie do udogodnień Obiektu (basen, sauna, miejsce parkingowe, internet bezprzewodowy) we własnym zakresie.

7. Gospodarz może w każdym momencie zgłosić chęć usunięcia swojej Oferty lub Konta, poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny z Serwisem. Serwis zobowiązuje się do usunięcia danych w okresie do siedmiu dni od daty zgłoszenia chęci usunięcia danych przez użytkownika.

8. Serwis nie bierze odpowiedzialności za zakłócenia techniczne, sporządzone siłą wyższą, lub przyczyną za którą nie jest odpowiedzialny. Serwis nie bierze odpowiedzialności za okresowe przerwanie dostępności danych, rości sobie również prawo do wyznaczenia czasu potrzebnego na prace techniczne.

3.2. Zasady korzystania z Ofert

1. Gospodarz udostępnia w Serwisie Ofertę, będącą informacją handlową, obejmującą:

 1. Podstawowe parametry Apartamentu:
  • Nazwa Apartamentu
  • Standardowa liczba osób
  • Maksymalna liczba osób
  • Przestrzeń Apartamentu (lista pomieszczeń, metraż Apartamentu)
  • Piętro, na którym znajduje się Apartament
  • Opcjonalnie: alternatywna nazwa Apartamentu
 2. Udogodnienia dostępne dla Gościa Apartamentu
 3. Wyposażenie poszczególnych pomieszczeń Apartamentu
 4. Cennik Apartamentu
 5. Zasady wynajmu Apartamentu
 6. Zdjęcia Apartamentu (maksymalnie 25 zdjęć)
 7. Informacje kontaktowe (imię osoby kontaktowej, numer telefonu oraz adres email)

2. Gospodarz zobowiązuje się zamieszczać w Ofercie wyłącznie zdjęcia które:

 • przedstawiają Apartament, którego dotyczy Oferta
 • nie zawierają dodatkowych elementów tekstowych
 • nie zawierają dodatkowych elementów graficznych
 • nie są ciemne, rozmazane lub z innego powodu utrudniające przeglądanie
 • są odpowiednio wysokiej rozdzielczości, szerokość nie powinna być mniejsza niż 1024 piksele, wysokość nie powinna być mniejsza niż 500 pikseli

3. Serwis zastrzega sobie prawo do ukrycia treści lub całej Oferty, w przypadku gdy treści zamieszczone w Ofercie naruszają postanowienia Regulaminu.

3.3 Pozycjonowanie Ofert

1. Oferty mogą być pozycjonowane w Serwisie w sposób manualny lub automatyczny – losowy lub ustalany na podstawie algorytmów.

2. Serwis zastrzega sobie prawo do dowolności w wyborze sposobu pozycjonowania Ofert.

3.4 Opłaty

1. Warunkiem publikacji Oferty jest dokonanie opłaty Abonamentu za wybrany okres.

2. Po okresie obowiązywania Abonamentu Oferta przestaje być publikowana w Serwisie do czasu ponownego wykupienia Abonamentu.

3. Wysokość ceny Abonamentu może zmieniać się w czasie, cennik zostaje przesłany indywidualnie do Gospodarza drogą elektroniczną.

4. Abonament nie podlega zwrotowi.